Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa sprečava ulazak u prostorije i objekte neovlašćenim osobama. Očitavanjem RFID kartica, tagova ili unosom šifre se otvaraju vrata i omogućava ulazak samo ovlašćenim licima.

 

Evidencija radnog vremena može da se koristi i kao sistem kontrole pristupa ili samo kao sistem evidencije prisutnosti na osnovu kog može da se generiše izveštaj o broju provedenih sati. Ukoliko Vaši zaposleni imaju potrebu za službenim izlascima ili pauzu provode van objekta, sistem pruža mogućnost izbora razloga odsustva koji će kasnije da utiče na obračun provedenih sati na radnom mestu ili o opravdanim/neopravdanim izlascima.

Šta dobijate

Cene za prodaju i ugradnju sistema kontrole pristupa ili sistema za evidenciju radnog vremena

Za sve klijente koji nisu korisnici naših usluga na mesečnom nivou moguća je kupovina i ugradnja alarmnih sistema po tržišnim cenama.

Ugradnja

25

  • Dolazimo odmah po kupovini
  • Koristimo naš materijal
  • Obuka za korišćenje
  • Besplatno održavanje / 1 godina
  • Čisto, brzo, efikasno

Cena sistema

129.99

  • 1 Fingerprint Access Control Terminal
  • 3,000 fingerprints, 3,000 cards and 100,000 events storage
  • Built-in card reader for EM card
  • Communication via TCP/TP and Wi-Fi
  • Alarm input and output interface